پرسشنامه اهمال کاری


به یکی، دو مورد از اهمال کاری‌های خود فکر کنید. توصیه می‌کنم آن‌ها را بنویسید. اگر در حال حاضر هیچ کاری را به تعویق نمی‌اندازید، شاید بتوانید به زمانی در گذشته فکر کنید و موردی را پیدا کنید.

 

آیا می‌دانید چرا کارهایتان را به تعویق می‌اندازید؟ برای بسیاری از مردم این یک معماست. آن‌ها می‌گویند دوست دارند کمدشان را تمیز کنند، اما به دلیلی که نمی‌دانند به کمدشان نزدیک هم نمی‌شوند.

آزمون اهمال کاری را که در ادامه می‌بینید، انجام دهید. قطعا شما را در یافتن جواب این سؤال کمک می‌کند.

 

با علامت (×) بهترین جواب برای هر مورد را مشخص کنید.

 

۱. اغلب از انجام دادن کارها طفره می‌روم چراکه احساس می‌کنم آن‌ها را دوست ندارم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۲. اغلب به خودم می‌گویم: «بعداً وقتی حوصله داشتم این کار را انجام خواهم داد:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۳. من اغلب از انجام کارهایی که دشوارتر از تصورم هستند، صرف‌نظر می‌کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۴. وقتی به مشکلی بر می‌خورم دست از کار می‌کشم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۵. از آن جهت دست به کار نمی‌شوم که می‌ترسم اشتباه کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۶. ترجیح می‌دهم کاری را انجام ندهم تا اینکه سعی کنم و شکست بخورم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۷. اگر نتوانم کاری را به طور کامل و بی کم و کاست انجام دهم آن کار را انجام نمی‌دهم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۸. اغلب نگرانم که نتوانم کار برجسته‌ای انجام دهم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۹. حتی اگر کارم را به خوبی انجام دهم، باز هم اغلب از خودم انتقاد می‌کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۰. اغلب از موفقیت‌هایم راضی نیستم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۱. اغلب به خاطر همه کارهایی که باید انجام دهم احساس گناه می‌کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۲. من کارهایم را به تعویق می‌اندازم و بعد از انجام ندادن آن‌ها، احساس گناه می‌کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۳. من معمولاً با کسی که از دستش عصبانی یا ناراحت هستم تمایلی به صحبت ندارم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۴. اغلب از اختلاف نظرهایی که با دیگران دارم اجتناب می‌کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۵. اغلب انجام دادن کارهایی را می‌پذیرم که به آن علاقه ندارم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۶. «نه» گفتن به دیگران برایم سخت است:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۷. دوست ندارم دیگران به من بگویند چه کنم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۸. در برابر توقع دیگران از من، ناراحت می‌شوم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۱۹. در مورد کارهایی که مجبور به انجام آن‌ها هستم، اشتیاقی ندارم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

۲۰. در واقع بسیاری از کارهایی را که مجبور به انجام آن‌ها هستم نمی‌خواهم انجام دهم:

۰. اصلاً

۱. تاحدودی

۲. نسبتاً

۳. زیاد

 

 

 

 

Top