سلام

به تکمیل دوره جامع سحرخیزی جدید که مدت‌ها منتظرش بودید بسیار نزدیک شده‌ایم.

من بیش از دو سال است که روی محتوای ناب دوره جامع سحرخیزی کار می‌کنم و تا تکمیل دوره جامع سحرخیزی به سبک جدید چیزی نمانده است و اواخر خرداد برگزار خواهد شد.

این دوره شامل هشت بخش مهم برای سحرخیزی است که آن‌ها را بعد از مطالعات زیاد و البته تجربیاتی که در مسیر سحرخیزی داشته‌ام، دسته‌بندی کرده و در حال آماده‌سازی آن هستم.

در این دوره قصد دارم  جامع‌ترین و ناب‌ترین محتوا را جمع کرده و با افتخار به اشتراک بگذارم.

اما به کمک شما نیاز دارم. قبل از نهایی کردن همه چیز و برگزاری دوره، باید مطمئن شوم چیزی از قلم نیفتاده است.

اینجا است که می‌توانید کمک کنید. لطفا چند دقیقه وقت بگذارید و به این نظرسنجی کوتاه جواب دهید. درواقع فقط یک چیز از شما می‌خواهم:

دو سوال مهمی که در مورد سحرخیزی دارید و ما حتما باید در دوره جامع سحرخیزی جواب دهیم چه هستند؟

نظرسنجی